Seminar Duurzame Fabrieken 28 Mei Utwente

Datum: dinsdag 28 mei 2019
Tijd: 13:30 - 20:00 uur
Locatie: The Gallery (UT), Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede

 

Zes bedrijven presenteren hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid en willen met u in discussie!

Verwerking van biomassa – Energieopwekking - Waterstofproductie – Procesverbetering – Bio Plastics

De zes deelnemende bedrijven zijn:

1.     Twence; Twence produceert warmte, stoom en elektriciteit uit afval en biomassa. Projectmanager Harry Hegeman vertelt hoe deze energiedragers geproduceerd en toegepast worden. Ook het belang van een stoom- en warmtenetwerk in het stedelijk gebied van Twente en de ambities van Twence hierin worden toegelicht. 

2.     BTG-BTL; Gerhard Muggen vertelt over Pyrolyse, het omzetten van biomassa in biobrandstof (Pyrolyse-olie). De toepassingen van deze brandstof en de Empyro fabriek. 

3.     HoSt; HoSt is één van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa. Herman Klein Teeselink vertelt over de verschillende biogasinstallaties. Een van deze installaties is de ‘Bio-energiecentrale Waalwijk’. Deze produceert jaarlijks ongeveer 7,5 miljoen Nm³ biogas uit 60.000 ton afval, Voornamelijk putvetten en industrieel biologisch afval. Naast groen gas maakt de installatie vloeibare CO2 en compost. De planning is om daarnaast verschillende kunstmeststromen af te scheiden. 

4.     Nouryon; Nouryon ziet een belangrijke rol voor waterstof in de energietransitie in Nederland en daarbuiten. Waterstof is, wanneer geproduceerd uit water met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit, een groene energiedrager die o.a. kan worden toegepast in transport maar ook als duurzame bouwsteen in de chemie. Nouryon is daarom met twee studies gestart om groene waterstof te produceren in Delfzijl en IJmuiden. Een en ander wordt gepresenteerd door Wouter Blom en Joan Weststrate van Nouryon. 

5.     Apollo Vredestein; Manfred Rudolf vertelt over de Life Cycle Assessment van een band. Wat Apollo Vredestein doet aan keten besparingen en zoemt in op besparing van de productie van de band.  

6.   Bio-plastic; Christiaan Bolck van WUR legt uit hoe duurzame plastics gemaakt worden en welke grondstoffen daarbij worden gebruikt. Ook vertelt hij hoe je ze verwerkt worden en gaat hij in op de toepassingen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30   Ontvangst met koffie/thee
14:00   Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot
14:05   Inleiding
14:15   Presentatie Spreker 1    
14:45  
Presentatie Spreker 2    
15:15  
Presentatie Spreker 3
15:45   PAUZE
16:15   Presentatie Spreker 4
16:45   Presentatie Spreker 5
17:15   Presentatie Spreker 6
17:45   Start discussie aan de hand van vragen
18:30  
Eindconclusie 
18:45   Afsluiting seminar en napraten met een drankje en een broodje
20:00   Sluiting

Aanmelden en kosten:
U kunt zich aanmelden via de website.
Kosten: KIVI-leden en medewerkers Universiteit Twente € 25, overigen € 40.
Studenten kunnen gratis deelnemen, mits voorafgaand aangemeld!