Introductie

In deze nieuwsbrief vindt u een interview met Martin Risseeuw, de plant manager van EMPYRO, over de uitdagingen die hij is tegengekomen. Daarnaast een verslag van de officiële opening van Empyro afgelopen woensdag en het internationale symposium afgelopen donderdag. 

We hopen dat u de nieuwsbrief weer met veel plezier zult lezen.

Ook beschikbaar in het Nederlands

 

Korte kennismaking met...Martin Risseeuw

Wat is jouw achtergrond en hoe ben je bij Empyro terecht gekomen?

Ik heb 15 jaar bij AkzoNobel gewerkt, waarvan 7 jaar op de locatie in Hengelo en 4 jaar als bedrijfsleider van de energiecentrale in Delfzijl. Na mijn Delfzijlse periode ben ik  1 jaar gedetacheerd geweest bij BTG-BTL om het Empyro project op te zetten. Daarna ben ik nog 3 jaar verantwoordelijk geweest voor de grote energiecontracten van AkzoNobel in Nederland. En nu ben ik dus officieel plant manager van Empyro. Al in 2001 ben ik betrokken geraakt bij het pyrolyse proces. AkzoNobel wilde verduurzamen en we deden een studie naar de mogelijkheden om de energievoorziening te vergroenen. Een van de routes was pyrolyse olie verstoken. Het was destijds nog te vroeg. Vanaf het moment dat de plannen voor Empyro concreter werden werd ik weer betrokken bij het project. Dit was tijdens de engineerings- en vergunningsfase.

Hoe ervaar je het managen van Empyro t.o.v. eerdere werkervaringen?

Bij AkzoNobel is alles al geregeld en georganiseerd en heb je als plant manager of bedrijfsleider de beschikking over veel specialisten op alle gebieden. Bij Empyro hebben we die mensen niet. Toen ik aan dit traject begon, moest ik ook bedenken hoe ik de organisatie inhoudelijk de goede kant op ging leiden, bij wie je iets na kunt vragen. Uiteindelijk doe je gewoon alles. Ook het zaaien van gras moet bijvoorbeeld geregeld worden. Er moet een keet komen, daar moet meubilair in. Het regelen van reserve onderdelen. Alles moet gewoon gedaan worden. Dat is voor mij persoonlijk een hele leuke leerschool. We begonnen achter een papiertje en een laptop en nu staat er een volledige fabriek. En dat is allemaal te danken aan samenwerking.

Wat is de grootste uitdaging voor jou binnen Empyro?

Onze uitdaging is om de installatie zo snel mogelijk betrouwbaar en efficiënt te laten produceren en hoe dit als klein team met elkaar te rooien. We zijn een kleine organisatie die veel voor elkaar moet krijgen. Alle mensen hebben meerdere rollen. Zo zijn de operators ook de onderhoudsmonteurs. Dit vergt veel aanpassingsvermogen van mensen.

Het mooie van deze functie is het pionieren! Technische uitdagingen kom je in meer functies tegen, maar zo’n totaal plaatje voor elkaar krijgen, dat maakt het verschil. De fabriek is van ons allemaal nu. De mannen hier voelen dat ook zo. We bouwen hier met elkaar iets moois op.

Hoe loopt het nu bij Empyro?

Nadat de bouw gereed was, hebben we vanaf half januari 2015 tot half maart de plant getest. En toen was daar eindelijk de eerste olie. Natuurlijk hebben we ook nog wat problemen moeten oplossen. Anderzijds zijn we druk bezig met het organiseren van de toekomst. Belangrijk was ook het  NTA8080 certificaat dat we in februari mochten ontvangen. Deze certificering is noodzakelijk om het gebruik van de pyrolyse olie bij FrieslandCampina in aanmerking te laten komen voor SDE subsidie. Hiermee tonen we aan dat de volledige keten duurzaam is en minimaal 50% CO2 reduceert t.o.v. aardgasgebruik in de ketel bij Friesland Campina. Wij realiseren ruim 90% besparing. En deze week vieren we weer een mooie mijlpaal met de officiële opening van de fabriek.

Hoe zie je de toekomst voor BTG-BTL en Empyro?

Deze plant is nu nog afhankelijk van subsidie. Dat is niet erg, er zijn meerdere sectoren waarbij dat gebeurt. De totale balans moet kloppen. Pyrolyse-olie alleen is niet de oplossing voor ons energievraagstuk. Ik zie wel een grote toekomst voor pyrolyse-olie in oplossingen voor het vervangen van fossiele brandstoffen in de chemische industrie als vervangende grondstof. De toekomst voor pyrolyse-installaties ligt volgens mij in biomassa-rijke gebieden.

De kracht van BTG-BTL zit in de mensen die er werken: doorzettingsvermogen, creatieve oplossingen bedenken en slagvaardigheid zijn de sterke punten. En daarnaast zijn ze de experts op het gebied van hun technologie, ze zijn verder met pyrolyse dan wie dan ook. 

Martin Risseeuw: “We begonnen achter een papiertje en een laptop en nu staat er een volledige fabriek. En dat is allemaal te danken aan samenwerking”

Empyro olie onvangt NTA8080 certificaat voor duurzame biomassa

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 11 mei j.l. waar minister Kamp de duurzame energievoorziening opstartte voor de nieuwe productielocatie van FrieslandCampina Domo in Borculo, kregen Roelof Joosten van FrieslandCampina en Gerhard Muggen van BTG-BTL & Empyro het NTA 8080 certificaat uitgereikt door Jorn Bronsvoort van het certificeringsbedrijf QA Testing.

Borging duurzaamheid pyrolyseolie
De toekenning van het NTA 8080 certificaat toont de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten. Zowel FrieslandCampina Domo in Borculo als Empyro hebben met deze certificering de duurzaamheid van het gebruik van de pyrolyseolie voor warmteproductie geborgd.

Het certificatiesysteem is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Ook wordt NTA 8080 genoemd in relatie tot duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa als onderdeel van het Energieakkoord.

 

Laatste tweets

Wij introduceren.. PyroKnown

Tijdens de opening van Empyro is ook de website PyroKnown onthult.

Op dit online pyrolyse platform, wordt op vier manieren kennis gedeeld:

PyroWiki: Hier deelt men alle relevante kennis over snelle pyrolyse van biomassa.

PyroWebinar: Bevat webinars over pyrolyse en aanverwante projecten.

PyroMovies: Een verzameling van de beste filmpjes over de productie en toepassingen van pyrolyse olie.

PyroLearn: In deze lesmodule kan iedereen zijn kennis over pyrolyse bijspijkeren.

   

Empyro voortgang

Precies een jaar na de start van de bouw is woensdag 20 mei de pyrolyse fabriek  Empyro, feestelijk geopend. In de ochtend vertelden gastsprekers van de provincie overijssel en de Topsector Energie over hoe zij deze technologie zien: Als het fundament voor de biobased economy. Vervolgens kregen de bezoekers een rondleiding over het Empyro terrein, waar even later ook de opening plaatsvond.

De pyrolysefabriek werd feestelijk geopend door de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Eddy van Hijum, die een tankauto met door Empyro gemaakte pyrolyse olie vulde. “Overijssel heeft de wereldprimeur met deze innovatieve fabriek. Daar zijn we zeer trots op. De samenwerking tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid inspireert. Mede hierdoor maken we een flinke stap in de bio-based economy. Samenwerking en kennisdeling loont, en de pyrolyse-olie stroomt!” aldus Eddy van Hijum.

Later die dag volgden presentaties over de realisatie van de fabriek en de duurzaamheid van pyrolyse olie. Ook vertelde Category Procurement Manager Tim Schröder over de keuze van FrieslandCampina voor deze innovatieve oplossing.

De volgende dag organiseerde Empyro een symposium dat in het teken stond van de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van biomassa pyrolyse. Zo'n 100 gasten uit 15 landen luisterden geboeid naar presentaties van sprekers van BTG en gastsprekers over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pyrolyse olie productie, standaardisering, en toepassing voor warmte, elektriciteit en transportbrandstoffen.

Namens de Europese Comissie sprak Kyriakos Maniatis. (foto boven)

Namens het vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksinstituut Pacific Northwest National Laboratory sprak Doug Elliott over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van pyrolyse olie in de wereld (foto boven). 

Uit Finland sprak Pia Saari die namens het energiebedrijf Fortum verantwoordelijk is voor standaardisatie van pyrolyse olie binnen Europa.

Eén van de hoogtepunten van de dag was de presentatie van Marlon Almeida, onderzoeker bij de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras. Hij vertelde over de resultaten van het onderzoeksprogramma dat Petrobras enkele jaren geleden is gestart naar het mogelijke gebruik van ruwe pyrolyse olie binnen hun olieraffinaderijen. Zijn groep heeft gedemonstreerd dat het mogelijk is om ruwe pyrolyse olie bij te voeden in een bestaande olie raffinaderij voor de productie van benzine en diesel.

Gerhard Muggen, algemeen directeur van Empyro: “We hebben tijdens de inbedrijfstelling al honderden tonnen olie gemaakt met een goede kwaliteit. Dat we deze olie vandaag kunnen versturen naar onze klant FrieslandCampina is weer een belangrijke stap en biedt veel vertrouwen in de toekomst.”

Ook RTV oost deed verslag van de opening. Dank aan alle bezoekers en sprekers! Wij vonden het twee erg geslaagde dagen.

Wist u dat...?

  • Er tijdens het Empyro symposium op 21 mei in Hengelo gasten aanwezig waren uit 15 landen?
  • De eerste olie die Empyro laatst produceerde direct van uitstekende kwaliteit was?
  • Deze olie is gebotteld in 100 uniek genummerde flessen?

Opening melkfabriek FrieslandCampina

FrieslandCampina is in 2013 in Borculo gestart met de bouw van een nieuwe productielocatie voor melkpoeder en hoogwaardige ingrediënten voor kindervoeding. De productielocatie heeft een verwerkingscapaciteit van 750 miljoen kilo melk. FrieslandCampina wil klimaatneutraal groeien. Vrijwel alle pyrolyse olie die Empyro in Hengelo produceert zal hier in Borculo worden gebruikt om aardgas te vervangen. 

De ketel bij FrieslandCampina werkt op zowel pyrolyse olie als aardgas.

Door te kiezen voor duurzame pyrolyse olie daalt de directe CO2-uitstoot voor de gehele productielocatie met 15 procent. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke besparing op fossiele brandstof (op jaarbasis 10 miljoen m³ aardgas en 16.000 ton CO2-reductie, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van bijna 2.000 Nederlandse huishoudens). Daarnaast daalt het energieverbruik van de nieuwe locatie met 20 procent door het toepassen van energiebesparende technieken ten opzichte van vergelijkbare locaties van FrieslandCampina.

Roelof Joosten, COO FrieslandCampina Ingredients: “FrieslandCampina wil de groeiende wereldbevolking voorzien van zuivel, dat een belangrijk onderdeel is van de basisvoeding. Tegelijkertijd willen we duurzaam en efficiënt produceren. Door gebruik te maken van een duurzame energiebron als pyrolyse olie zetten we een nieuwe stap op weg naar klimaatneutrale groei.”

Op 11 mei opende minister van Economische zaken Henk Kamp de nieuwe fabriek van FrieslandCampina.

Agenda

  • Vandaag is de online release van onze korte video over BTG-BTL.
  • Woensdag 3 juni zal BTG in Wenen te spreken over Empyro tijdens de 23e Europese Biomassa Conferentie (EUBC).
  • Juli 2015 is de release van een korte video over de modulaire bouw van pyrolyse fabrieken
  • September 2015 is de release een korte video over het pyrolyse proces

Financial support

logos-financial-support.png

To demonstrate pyrolysis technology on a commercial scale the Empyro project is financially supported by the 7th Framework Programme of the European Commission (Grant number 239357), by the Dutch government via the topsector Energy: TKI-BBE and by the province of Overijssel via the Energy Fund Overijssel.